Vår affärsidé

Med egen personal och egna transporter vill vi leverera era ställningar & väderskydd på rätt tid och rätt plats.

Arbetsmiljöpolicy

Eriks Ställningar AB har som avsikt i sin verksamhet att följa svensk lag och arbetsmiljölag, vi arbetar dagligen efter AFS 2013:4 Ställningar och AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete.
 
För oss betyder det att vi utför vårt arbete noggrant med att säkerställa att det kan genomföras på säkert sätt och att våra anställda/medarbetare är engagerade och tar ansvar för säkerheten.
 
Vårt mål är att utvecklas och göra förbättringar för att förebygga skada och ohälsa.
Vi strävar efter att ge våra anställda/medarbetare rätt kompetens för att bidra till arbetsmiljöarbetet.
 
Vi arbetar för och uppmuntrar våra anställda/medarbetare att agera säkert, både på och utanför arbetet.
 
Vårt mål är att underlätta arbetet för våra anställda genom att ha ett modernt och godkänt material samt hålla ner vikterna på materialet efter de bestämmelser som anges.

Kvalitetpolicy

Eriks Ställningar AB har som avsikt i sin verksamhet att följa svensk lag och arbetsmiljölag, vi arbetar dagligen efter AFS 2013:4 Ställningar och AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljöarbete.
 
Vårt mål är att alltid leverera till kunden utefter deras efterfrågan och behov med att vi anpassar utrustningen och följer de lagar, förordningar och normer som anses gälla.
 
Vi har också som mål att vår personal skall ha en förstklassig yrkesutbildning där flertalet praktiska och teoretiska kurser skall ingå.
 
Förutom dessa två viktiga pelarna i företaget skall alla som jobbar som anställda eller UE för oss kunna svenska i tal och skrift. Detta är för att säkerställa att all information i företaget finns tillgänglig för alla att ta del av. Samt att kommunikationen ska fungera på arbetsplatserna.

Miljöpolicy

Eriks Ställningar AB har som mål är att bedriva varsamhet med minsta möjliga miljöpåverkan.
 
Vi jobbar systematiskt med att identifiera miljöbelastningar i vårt företag med att förhindra
eller förminska dom genom utveckling, utbildning och erfarenhetsutbyten.
 
Vi har som vana att samköra våra transporter med tunga lastbilar för att minska antalet transporter, vi återanvänder plastprodukter och vi källsorterar byggavfall/ställningsmaterial.