GDPR policy

Information om hantering av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)
 
Så här behandlar Eriks Ställningar AB dina personuppgifter:
Vi vill härmed informera dig om behandlingen av personuppgifter med anledning av avtal med Eriks Ställningar AB.
Se även Dataskyddsförordningen (2016/679)
 
Som en förutsättsättning för att du ska vara kund hos oss behöver vi registrera uppgifter om dig för att upprätta och hantera avtal.
Vi kan också behöva e-postadress för att skicka fakturor, information och eventuellt erbjudande via e-post.
Eriks Ställningar AB är ansvarig för god och säker hantering av dina personuppgifter.
 
Vilka uppgifter samlar vi in:
 
Eriks Ställningar AB hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig.
Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer.
Vi hanterar även uppgifter gällande betalningar och avtal.
När ett avtal upphör sparas uppgifterna i cirka ett år, därefter tas de bort.
 
Varför samlar vi in uppgifterna:   
 
Eriks Ställningar AB behöver personuppgifterna för att administration som följer direkt av det ingångna avtalet.                  
 
Utlämnande av uppgifter:

Eriks Ställningar AB kan lämna ut avtal/personuppgifter till externa parter i särskilda fall och då endast när det efterfrågas av myndighet. Vi besvarar inte heller frågor om avtal finns till någon annan än personen/er som ingått det aktuella avtalet.
 
Dina rättigheter:

  • Du har rätt till att få information om behandlingen av dina personuppgifter.
    En sådan begäran skickas till Eriks Ställningar AB.
  • Du kan begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Eriks Ställningar AB
  • Du kan också anmäla till Eriks Ställningar AB om du inte längre vill ta emot information av olika slag via e-post.
  • Du kan lämna klagomål om Eriks Ställningar AB:s hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten Datainspektionen.

Eriks Ställningar AB
Industrigatan 3 A
441 38 Alingsås
E-mail: Ann-Sofi@eriksstallningar.se
Telefon: 0722 15 35 85