Kamerasystem policy

Syftet med denna policy är att redogöra för hur Eriks Ställningar AB skall hantera kamerasystemet.
 

  • Anledningen till kamerasystemet är för att skydda de stora ekonomiska värdena som lagras på vårt lager.
  • Kamerasystemet kan kränka de anställdas och besökandes integritet och ska endast användas för att säkra bevis i samband med inbrott, obehöriga personer samt andra brottsliga aktiviteter.
  • Upplysning om kamerasystemet sker med denna policy och muntligt till alla anställda och till nyanställda som börjar. Även med tydlig skyltning runt området som är bevakat.
  • Kamerasystemet ska inte användas för att kontrollera anställda i samband med icke brottslig aktivitet.
  • Inspelat material lagras i en månad och raderas därefter automatiskt. Vid utredning av enskilda händelser kan berört material behöva sparas längre.
  • Endast ledningen kommer att ha tillgång till materialet.
  • Övervakning sker i enlighet med gällande lagstiftning Kamerabevakningslag (2018:1200)

Eriks Ställningar AB
Industrigatan 3 A
441 38 Alingsås
E-mail: Joakim@eriksstallningar.se
Telefon: 076 823 29 49